Magma

Magma

Obsah: Televízna dramatizácia novely Petra Jaroša. Poeticko-baladický film o človeku, ktorý po prežitých vojnových útrapách znovu hľadá miesto medzi ľuďmi a nemôže sa zbaviť pocitu viny.