5 Grad plus - Wie das Klima unsere Welt verändert

5 Grad plus - Wie das Klima unsere Welt verändert

Alpské tání

Obsah: Globálne oteplenie o 5 stupňov Celzia. Pre Alpy to nie je scenár nočnej mory, ale predpoveď, ktorá sa stane reálnou v 21. storočí. Celé regióny, ktoré sú dnes pokryté ľadovcami, sa zmenia na lúky a pasienky, zo zalesnených oblastí sa stane suchý buš. K porovnateľnej udalosti došlo naposledy asi pred 15 000 rokmi a znamenala koniec ostatnej doby ľadovej. Vtedy nárast teploty prebiehal 5000 rokov. Tentoraz k tomu v Alpách dôjde behom asi 100 rokov! Dôsledky budú ďalekosiahle. Biológovia očakávajú, že v strednej Európe vyhynie každý štvrtý druh vtákov. Film tiež ukazuje, ako budú vyššie teploty priťahovať nové druhy z juhu, ako je napríklad modlivka nábožná alebo zmija piesočná.

Hodnotenie

N/A

hodnotenie ČSFD.cz

N/A

hodnotenie IMDb.com

Rezia