Génius jednej noci

Génius jednej noci

Obsah: Inscenácia zobrazujúca v prvej rovine osud autora Marseillaisy Rougeta de Lisle počas francúzskej buržoáznej revolúcie 18.storočia, v druhej rovine osud tejto pôvodne salónnej piesne, ktorá sa stala hymnou revolučných más a neskôr hymnou Francúzska a v tretej rovine v rámci daných možností históriu revolúcie od jej začiatkov, keď všetci - tretí stav, kráľ i šľachta - tiahli zdanlivo v jednom šíku, no neskôr sa začali diferencovať, až napokon prepukli ich mocenské boje.