Killjoy Goes to Hell

Killjoy Goes to Hell

Obsah: Killjoy (Trent Haaga) zlyhal. Sandie (Jessica Whitaker) mala byť jeho obeťou, ale prežila. Aby mohol byť Killjoy za svoje skutky súdený, musí byť znovu oživený a postavený pred pekelný tribunál. Ten ho obviní z nedostatku zloby a uväzní. Jeho jedinou záchranou je dostať Sandie z psychiatrie do pekla, aby ostatným démonom dokázal, ako diabolsky zlý dokáže byť...