O siedmich rokoch

O siedmich rokoch

Obsah: Pôvodná televízna rozprávka o hľadaní a poznaní skutočných hodnôt v ľudskom živote sa svojím filozofickým posolstvom prihovára nielen detskému, ale i dospelému divákovi. Osud dal Samuelovi do vienka čudný dar. Prekrásnu tvár. Tú si pre neho vymodlila matka, tajne dúfajúc, že krása prinesie chlapcovi veľké šťastie. A spočiatku to naozaj tak bolo. Samuel sa vyhrieval v priazni bohatých ľudí a naučil sa žiť v prepychu a záhaľke. Časom jeho srdce stvrdlo na kameň a ani matkina smrť ho nedokázala zmeniť. Musel znovu zasiahnuť spravodlivý osud. Na sedem rokov ho ukryl do podzemia, aby tam v samote a pri ťažkej práci spytoval svoje svedomie.