Turandot

Turandot

Obsah: Televízny prepis divadelnej rozprávkovej hry Carla Gozziho o kráse, láske a krutosti.
Čínska rozprávková hra vytvorená na motívy rozprávok z Tisíc a jednej noci patrí medzi najznámejšie diela Carla Gozziho. Klasická rozprávka patrí do zlatého fondu svetovej dramatiky. Jej uvedenie prostredníctvom televíznej obrazovky, okrem pútavého príbehu a atraktívneho prostredia starej Číny, dopĺňa informovanosť najmä mladých televíznych divákov, ktorí sa isto - iste radi vcítia do romantického príbehu lásky Kalafa a Turandot. Rozprávka vraví o krásnej čínskej princeznej, ktorá nemilosrdne odmieta lásku a necháva stínať hlavy všetkým svojim pytačom, ak neuhádnu tri hádanky. Až princ Kalaf uhádne všetky jej hádanky a premôže jej nenávisť láskou.