Eros a Psyché

Eros a Psyché

Obsah: Scenár vychádza z antickej legendy o bohovi lásky Erosovi. Ten prinášal šťastnú lásku, keď zasiahol obeť šípmi so zlatými hrotmi, alebo nešťastnú, ak mal zacielený šíp hrot olovený. Keďže láska je korením života, Eros ovplyvňoval aj ten. Sám doplatil na schopnosti, keď stretol Psyché