Prince, The

Prince, The

Obsah: Bývalý nájomný vrah, známy pod pseudonymom "Princ" (