Klebetnice

Klebetnice

Obsah: Príbeh podľa Carla Goldoniho z prostredia Benátok. Mladú Chechinu ohovárajú zlomyseľné miestne klebetnice. Pred očami susedov i svojho nastávajúceho sa dáva do boja proti týmto klebetám, najmä čo sa týkajú jej nemanželského pôvodu.