Fragmenty z malomesta

Fragmenty z malomesta

Fragmenty z malomesta

Obsah: Televízny videofilm. Príbeh krátkeho návratu do rodiska a hľadania vzťahov z dávnej minulosti.