Hu - hu bratia

Hu - hu bratia

Obsah: Úsmevná dvojdielna rozprávka o tajomnom závete strýka Von Pressburga, ktorý zmení celý chod domácnosti, kde sa sluha Alfréd stará o deti Kristínku a Olivera. Deťom hrozí internát, no strýko vo svojej poslednej vôli rozhodol, že o deti sa budú starať tútori a aby mali z čoho žiť, ponúkne im možnosť zriadiť prvú požičovňu duchov na svete. Deti sa s duchmi spriatelia, na rozdiel od panovačných súrodencov, ktorí nevediia s nikým vychádzať podobrotky. A aby toho nebolo málo, do pivnice sa vlámu dvaja svetoznámi zlodeji. Napokon, všetko dobre dopadne, deti zostanú s verným a dobrým sluhom Albertom, zlodejov zadrží polícia a tútori s hanbou odchádzajú.