Attila Bocsárszky

Hrá v:

Ordinácia v ružovej záhrade

„Na svete je málo miest, kde sa rozhoduje o živote a smrti. Ženy ich dôverne poznajú, muži chodia po špičkách“. Seriál Ordinácia v ružovej záhrade odhaľuje trinástu komnatu medicíny, presnejšie gynekologicko – pôrodnícke oddelenie nemocnice nemenovaného slovenského mesta a súkromnú gynekologickú ambulanciu. Tieto prostredia spája nielen spoločné po

Otvoriť

Láska na vlásku

Na kráľovskom hrade sa princ Matej cíti ako väzeň. Otec ho prinúti zasnúbiť sa s princeznou Beatrix, ktorú nemiluje. Matej využije náhodné stretnutie s tulákom Tomášom, ktorý je jeho identickým dvojníkom. Chlapci si vymenia šaty a dohodnú sa, že si na jeden deň vyskúšajú život toho druhého. Ráno Mateja neprávom obvinia z krádeže a uväznia. Tomáš mu

Otvoriť

Klan

Otvoriť

Keby bolo keby

Moderný rodinný seriál, v ktorom sa vzájomne preplietajú osudy šiestich hlavných postáv. Tri ženy a traja muži v troch pároch sú previazaní rodinnými, pracovnými, mileneckými a rôznymi inými väzbami a ich životy a konanie sa vzájomne ovplyvňujú. Šesť hlavných postáv má výrazne odlišné charaktery, páry žijú v rozdielnych sociálnych podmienkach a maj

Otvoriť

Knieža

Televízna adaptácia románu I. Hudeca. Historická dráma je inšpirovaná osudom legendárneho kniežaťa Pribinu, vyhnaného zo svojej nitrianskej ríše moravským kniežaťom Mojmírom v 9. storočí. Tragika Pribinovho osudu spočívala v jeho márnej snahe dosiahnuť zmierenie v náboženskej viere a spojenectve slovanských kmeňov v období franskej nadvlády a zápas

Otvoriť

Kráľovská hra

Televízna inscenácia spracovaná na motívy poviedky S. Zweiga. Šachová partia, ktorú spolu hrajú dvaja muži, nie je len ústrednou udalosťou, ale i metaforou príbehu o ľudskej agresivite, vine i oslobodení.

Otvoriť

Putování Jana Amose

Výpravný, dvojdílný přepis zachycuje strastiplné osudy českého velikána Jana Amose Komenského, po bělohorské katastrofě donuceného opustit vlast. Líčí jeho setkání s různými evropskými osobnostmi 17. století - se švédskou královnou, s umělci i vědci. Zdůrazňuje hrdinovu ušlechtilost, ale také vnitřní odolnost, která mu dovoluje překonat řadu soukro

Otvoriť

Jánošík - Pravdivá história

V našem příběhu poznáváme Jánošíka (Václav Jiráček) jako vojáka Rákocziho vojska. O pár let později ho vidíme v císařském vojsku, kde hlídá vězně u správce Bytčianského zámku Krištofa Ugronoviča (Marián Labuda). Jednoho však neuhlídá, nebo spíše uhlídat nechce... Je jím dávno pronásledovaný zbojník kapitán Tomáš Uhorčík (Ivan Martinka).

Otvoriť